Ofte stilte spørsmål ved bruk av TT-kortet

Hvordan bruker jeg TT- kortet?

TT-kortet er et betalingskort med magnetstripe. Kortet er personlig og kan bare brukes av innehaveren. TT-kortet er gyldig den 2- årsperioden du har fått brukergodkjenning for. Det samme kortet skal brukes i hele perioden.

Ved hvert årsskifte nullstilles beløpet i kortet og fylles med nytt tildelt beløp. Manglende eller lite bruk av TT-kortet gir ikke lavere tildelt beløp neste år.

Ved innvilgelse av fornyet brukergodkjenning (etter utløp av 2-års periode), skal du fortsatt bruke det gamle kortet. Nytt beløp fylles automatisk opp i kortet.

Vær oppmerksom på at kortet sperres dersom beløpet brukes opp. Det vil automatisk åpnes igjen ved neste tildeling. Kortet gjelder ikke dersom reiseretten er utløpt. Du vil få et varsel om utløp av reiseretten i forkant slik at det gis mulighet til å søke på nytt. Da bruker du samme søknadsskjema som nye søkere.

Av reisens totalpris betaler brukeren en egenandel på 10 %, eller minimum 20 kroner, og resten belastes tilgjengelig beløp i TT-kortet.

 

Hva kan TT-kortet brukes til?

TT-kortet kan benyttes til fritidsreiser med drosje. Det gjelder ikke for Pasientreiser for
behandling hos lege og på sykehus. Det gjelder heller ikke for skole- eller
arbeidsreise.
 


Hvor mye får jeg på TT- kortet?

Hvor mye du får påfylt TT-kortet er avhengig av hvilken brukergruppe og sone du tilhører.
Tildelingssummen kan variere da fordelingen tar utgangspunkt i de årlige fylkeskommunale
bevilgningene.

 

Når får jeg penger på kortet?

I den perioden du er godkjent som TT-bruker, vil kortet ditt bli fylt med nytt beløp hvert hele år
eller halve år, avhengig av din opprinnelige godkjenning, 1. januar eller 1. juli. Nye brukere
vil automatisk få tilsendt et TT-kort med innvilget beløp. Beløpet er avhengig av hvilken
brukergruppe og sone du tilhører. Det gis ikke ekstra midler utover fastsatte beløp.

 

Hva er saldoen på TT-kortet?

Opplysninger om saldoen på kortet kan du få på flere måter:

 • Ring Rogaland Taxi, tlf 51 90 90 01
 •  Via internettadresse www.rtt.no/tt. Tast inn brukernummer i det åpne feltet.
 •  Sende tekstmelding (SMS) med brukernummer til 40 46 60 00. Her får man svar hele
  døgnet.

 

Mistet TT- kortet?

 • Ta omgående kontakt for sperring av kort med kortleverandør.
 • Ring Rogaland Taxi. Telefon: 51 90 90 01

 

Hvilken brukergruppe jeg tilhører?

TT- kortløsninger er delt opp i to brukergrupper:
Brukergruppe A, behov for spesialbil, svaksynte (se retningslinjer) eller blinde.
Brukergruppe B, ingen behov for spesialbil.

 

Hvilken sone jeg tilhører?

Alle brukere blir plassert i soner (1, 2, 3, 4 og 5) etter hvor stor avstand det er mellom
bostedsadressen og sentrum i kommunen. Innen kommunen får alle brukere i samme
sone samme beløp.

Sone:

 1. 1-5 km.
 2. 5-10 km.
 3. 10-15 km.
 4. 15-20 km.
 5. 20 (alt over 20 km).

 

Hvor og når skal jeg søke?

Det er kommunene som godkjenner brukerne. Spørsmål om dette skal derfor rettes
til brukers bostedskommune.
Søknaden skal sendes til brukers bostedskommune for saksbehandling.
Brukere kan søke gjennom alle årets 12 måneder. Søknaden vil bli behandlet i løpet av 4 uker. Kort utstedes så snart søknad er behandlet og godkjent.
Bruker selv har alltid et ansvar for å informere kommunene om det skulle oppstå
endringer som er av betydning i forhold til brukergodkjenningen.

×