Kom i gang med nettundervisning

Nettskolene er på lik linje som andre videregående skoler et tilbud for elever og lærlinger som drives av Troms fylkeskommune. Her kan du få nettbasert undervisning i fag som ikke tilbys på din lokale skole, samt i en rekke fag som fremmedspråk, norsk og matematikk.

Hvem kan bli elev?

Vi tilbyr undervisning på videregående nivå til dem som er elev ved videregående skole og lærlinger. Vi gir også tilbud til kandidater i voksenopplæring.

Slik søker du

Hvordan du skal søke avhenger av hvilken brukergruppe du tilhører, og hvilket undervisningstilbud du søker på. Informasjon om påmelding finner du ved å trykke deg inn på de ulike undervisningstilbudene på siden Fag og kurstilbud. Vi håper du finner noe som passer for akkurat deg.

Se fag- og kurstilbud her

Slik foregår undervisningen

Les mer om hvordan undervisningen foregår her

Krav til utstyr

IKT-systemer og læringsressurser

For tiden benytter vi programvaren Microsoft Teams til sanntidsundervisning i digitalt klasserom. Programmet har nødvendige og gode funksjoner som grupperom.

For e-læring brukes plattformen Campus Inkrement, hvor det er laget digitale læringsressurser for fagene. Det blir også brukt utdrag fra andre bøker og nettressurser. Fagene bruker lærebøker i tillegg, enten papir- eller digitale bøker.

Kontaktpersoner

Ina Beate Pentha 

Avdelingsleder 

Telefon: 412 79 999

E-post: ina.beate.pentha@tffk.no

Lasse Georg Tønnessen 

IT-pedagog 

Telefon: 472 47 624

E-post: lasse.tonnessen@tffk.no