Pasientinfo

Rettigheter til gratis tannbehandling?

Oversikt over pasienters rettigheter til gratis tannbehandling

Takster for den offentlige tannhelsetjenesten i Troms:

Generelle bestemmelser om bruk av takster

Enkel prisliste

Fullstendig prisliste vanlig tannbehandling, voksne betalende

Fullstendig prisliste kjeveortopedisk behandling

Fullstendig prisliste spesialistbehandling voksne betalende, unntatt kjeveortopedi

Forskrift om skyssgodtgjørelse

 

Er du misfornøyd med tannbehandling?

Her har du informasjon om hvordan du kan klage på tannbehandling foretatt av tannhelsetjenesten i Troms fylkeskommune.

Klage ved tannbehandling

 

   Besøk fra tannhelsetjenesten?

Tannhelsetjenesten kan bidra med oppsøkende virksomhet for barn og unge. Er du fra en barnehage, barneskole, SFO, ungdomsskole eller videregående skole og ønsker at vi skal komme på besøk. Se informasjon her.

 

Foldere med pasientinfo:

Tannhelsetjenesten i Troms har laget foldere for utskrift på tosidig A4-format med nyttig info for deg som ønsker å klage, om tannpuss for barn, personvernpolicy, pasientrettigheter og for pasienter i institusjon som trenger tannbehandling.

Små barn og tannhelse

Pasientrettigheter

Klage

Personvernpolicy

Tilbud til pasienter i institusjon

×