Lærling/lærekandidat

Fagopplæring

Troms fylkeskommune har ansvar for fagopplæring i arbeidslivet med 1500 lærlinger/lærekandidater, fordelt på ca. 1000 bedrifter.

For å finne utdanningsveier fram til  fag- eller svennebrev, hvilke fag og yrker som fins og hvordan fagopplæringa er bygd opp, kan du gå inn på:

Lærling

  • Å være lærling betyr at du får opplæring i et fag som leder fram til et bestemt yrke. Du er en fremtidig fagarbeider under utdanning.
  • Når du er lærling kombinerer du teori og praksis. Du får opplæring av erfarne arbeidskollegaer og er tett på arbeidslivet.
  • Normalmodellen for en yrkesfaglig utdannelse er to år i skole og to år i bedrift som lærling.
  • Du som lærling/lærekandidat skal være aktiv og engasjere deg i opplæringen. Det følger både plikter og rettigheter med et læreforhold.


Tilbud til lærlinger som mangler teori - påmeldingsfrist 21. august 2019.

  • Fristen for påmelding til sommerskolen er forlenget til 11.juli. Les mer om sommerskolen her
  • Dersom du er lærling, og har en godkjent lærekontrakt med merknad om manglende teori, gir fylkeskommunen tilbud om opplæring i et høstkurs 2019. Tilbudet blir gitt i fellesfag på vg2 nivå ved fire ulike skoler i fylket. Påmelding gjør du her.
  • Påmeldingsfrist til høstkurs er 21.august.
  • Oppstart av kursene vil bli rundt 1.september, men fastsettes endelig av den enkelte skole, Ishavsbyene vgs, Stangnes Rå vgs og Bardufoss Høgtun vgs.
  • Etter forskriftene §§ 3-44, 3-51 og 3-67 kan det i gitte tilfeller gis fritak fra kravet om bestått i fag for å avlegge fag/- svenneprøve og utstedelse av sluttdokumentasjon etter gjennomført prøve. Mer informasjon om dette .

Veileder for lærekandidatordningen i Troms

Veilederen er ment for både skoler, lærebedrifter, elever, foresatte og andre som har nytte og interesse av å kjenne nærmere til lærekandidatordningen.

Målet er å sikre en felles forståelse og rutiner for lærekandidatordningen i Troms.

Troms fylkeskommune har som mål at elever, lærlinger og lærekandidater skal få ut sitt læringspotensial, fullføre videregående opplæring med grunn-, yrkes- eller studiekompetanse, og ha et godt grunnlag for livslang læring («Samspill for læring», strategiplan for videregående opplæring i Troms 2018-2021)

×