Konferanse 2024: Nye Troms

Den første Utsyn Troms-konferansen går av stabelen 22.-23. april 2024 i Tromsø.

Utsyn Troms-konferansen tar sikte på å bli en årlig møteplass der hele fylket samles for å utveksle kompetanse, erfaringer og idéer. Konferansen retter seg mot kommunale etater, relevante statsetater, næringsliv, kultursektoren og andre premissgivere for regional utvikling. 

Praktisk informasjon:

22.-23. april 2024

The Edge, Tromsø

Program - kommer

Påmelding - kommer