Grenseløse muligheter - samarbeid gjennom biblioteksystem

Prosjektet omfatter folkebibliotek og grunnskolebibliotek i Troms og Finnmark og Svalbard, og skolebibliotek i videregående skole.   

Prosjektet omfatter folkebibliotek og grunnskolebibliotek i Troms og Finnmark og Svalbard, og skolebibliotek i videregående skole. 

Aktuelt

Leverandør av nytt biblioteksystem er Axiell med biblioteksystemet Quria.  

Implementering av nytt biblioteksystem er delt i tre faser:  

  • Fase en: Folkebibliotek i Nord-Troms, Finnmark og Svalbard. Gjennomført våren 2024
  • Fase to: Folkebibliotek i resten av Troms. Gjennomføres høsten 2024
  • Fase tre: Skolebibliotek videregående skole i Troms og Finnmark. Gjennomføres vinter 2024/25

Fylkesbibliotekene i Troms og Finnmark har ansvar for oppfølging av folkebibliotekene i overgangen til nytt biblioteksystem. Skoleeier har ansvar for oppfølging av skolebibliotekene i videregående skole. Informasjon på denne nettsida retter seg i hovedsak mot folkebibliotek.  

Hva bør du som bibliotekleder gjøre?

  • Arbeide med å sikre samsvar mellom det som står i hylla og det som finnes i katalogen. Dette vil forenkle implementeringa av nytt system.  
  • Tenke over hvilke rutiner og prosedyrer du har i biblioteksystemet i dag, hvilke du ønsker å overføre til nytt system og hva du ønsker å endre
  • Sørge for for nødvendig budsjettdekning ut fra opplysningene om kostnader for implementering

Fylkesbibliotekets rolle

  • Samtaler med leverandør der fylkesbiblioteket representerer folkebibliotekene. Sikre at det gis enhetlig informasjon til leverandør. 
  • Gjennomføre tidlig opplæring i alle deler av biblioteksystemet
  • Kvalitetssikre og godkjenne plan for implementering
  • Sikre god informasjonsflyt til folkebibliotekene underveis (nettsider, nyhetsbrev. Informasjonsmøter) 

Kontaktperson sigrid.stangnes@tromsfylke.no