Grenseløse muligheter - samarbeid gjennom biblioteksystem

Prosjektet omfatter folkebibliotek og grunnskolebibliotek i Troms og Finnmark og Svalbard, og skolebibliotek i videregående skole.   

Prosjektet omfatter folkebibliotek og grunnskolebibliotek i Troms og Finnmark og Svalbard, og skolebibliotek i videregående skole. 

Aktuelt

Leverandør av nytt biblioteksystem er Axiell med biblioteksystemet Quria.  

Fredag 26. januar kl 09.00 gjennomførte Axiell med Ellen Sofie Enge et webinar om RDA. For å forstå Quria trenger man kunnskap om RDA, derfor er dette webinaret aktuelt for alle som skal ta i bruk Quria. Presentasjonen ble tatt opp og er delt med de det er aktuelt for.

En grovplan for implementering er utarbeida. Prosjektledelsen sender ut konkret informasjon til folkebibliotekene fortløpende om når tid det forventes oppstart.

De første folkebibliotekene hadde oppstartsmøte med Axiell i uke 4. Det siste folkebiblioteket forventes å være helt i mål med overgangen i uke 45.

Totalt er det 34 folkebibliotek, 14 grunnskolebibliotek og 22 skolebibliotek videregående skole som skal ta overgang til Quria.

Fylkesbibliotekene i Troms og Finnmark har ansvar for oppfølging av folkebibliotekene i overgangen til nytt biblioteksystem. Skoleeier har ansvar for oppfølging av skolebibliotekene i videregående skole. Informasjon på denne nettsida retter seg i hovedsak mot folkebibliotek. 
 

Hva bør du som bibliotekleder gjøre?

  • Arbeide med å sikre samsvar mellom det som står i hylla og det som finnes i katalogen. Dette vil forenkle implementeringa av nytt system.  
  • Tenke over hvilke rutiner og prosedyrer du har i biblioteksystemet i dag, hvilke du ønsker å overføre til nytt system og hva du ønsker å endre
  • Sørge for for nødvendig budsjettdekning ut fra opplysningene om kostnader for implementering

Fylkesbibliotekets rolle

  • Samtaler med leverandør der fylkesbiblioteket representerer folkebibliotekene. Sikre at det gis enhetlig informasjon til leverandør. 
  • Gjennomføre tidlig opplæring i alle deler av biblioteksystemet
  • Kvalitetssikre og godkjenne plan for implementering
  • Sikre god informasjonsflyt til folkebibliotekene underveis (nettsider, nyhetsbrev. Informasjonsmøter) 

Kontaktperson sigrid.stangnes@tromsfylke.no