Kom i gang med nettundervisning

Nettskolen Troms er på lik linje som andre videregående skoler et tilbud for elever og lærlinger som drives av Troms fylkeskommune. Her kan du få nettbasert undervisning i fag som ikke tilbys på din lokale skole, samt i en rekke fag som fremmedspråk, norsk og matematikk.

Hvem kan bli elev?

Vi tilbyr undervisning på videregående nivå til dem som er elev ved videregående skole og lærlinger. Vi gir også tilbud til kandidater i voksenopplæring.

Slik søker du

Hvordan du skal søke avhenger av hvilken brukergruppe du tilhører, og hvilket undervisningstilbud du søker på.

Informasjon om påmelding finner du ved å trykke deg inn på de ulike undervisningstilbudene våre.

Vi håper du finner noe som passer for akkurat deg.

Se vårt fag og kurstilbud her

Slik foregår undervisningen 

Undervisningen ved Nettskolen Troms foregår i et digitalt klasserom der du som elev møter din faglærer.

Det spiller ingen rolle hvor i Troms du bor, da du kobler deg opp til klasserommet via en nettleser. 

Her finner du utfyllende informasjon om vår undervisning

Krav til utstyr

IKT-systemer og læringsressurser

  • Digitalt klasserom: Microsoft Teams
  • Læringsplattform (LMS): Microsoft Teams og OneNote
  • Andre verktøy: Microsoft365 (Word, Excel, PowerPoint, osv.), Visma InSchool
  • Digitale læringsressurser: Campus Inkrement og Ask Studio

For tiden benytter vi programvaren Microsoft Teams til sanntidsundervisning i digitalt klasserom. Programmet har nødvendige og gode funksjoner som grupperom.

For e-læring brukes plattformen Campus Inkrement, hvor det er laget digitale læringsressurser for fagene. Det blir også brukt utdrag fra andre bøker og nettressurser. Fagene bruker lærebøker i tillegg, enten papir- eller digitale bøker.