Romsa ásaha ovdagoddemodealla

Eanetlohku válljii ásahit ovdagoddemodealla Romssa fylkkasuohkanii, go ođđa fylkkadiggi vuođđudii iežas maŋŋebárgga golggotmánu 24. b.

Stivrenmálle válljen lei vuosttaš ášši, go stivrenmálle bidjá eavttuid viidásit válljemii earret eará fylkkasátnejođiheaddji ja fylkkavárresátnejođiheaddji, ja vel fylkkalávdegotti.

Ovdagoddemodealla mielddisbuktá ahte fylkkadiggi ieš vállje fylkkalávdegotti. Sii válljejuvvojit fylkkadikki áirasiid gaskkas njealji jahkái. Fylkkalávdegoddi válljejuvvo gorreválggain dahje šiehtadusválggain.

Fylkkalávdegotti lahtuid ja várrelahtuid vállje fylkkadiggi lahtuid gaskkas njealji jahkái.

Ovdagoddemodeallas lea fylkkasátnejođiheaddji fylkkasuohkana bajimus politihkalaš ovddasteaddji.

Fylkkasuohkana bajimus hoavda lea fylkadirektevra.

Romssa konstituerejeaddji fylkkadiggi lea golggotmánu 24. ja 25. beaivvi.

Geahča buot áššiid mat galget meannudeapmái dás