Troms fylkeskommune

Aktuelt

  • 23.05.2024 Innspill til forslag om nytt inntektssystem
    - Kommuneopplegget legger opp til nullvekst for Troms i 2025. Ved tillegg av usikre effekter, kan det også slå negativt ut for Troms. Det sa fylkesordfører Kristina Torbergsen i...
  • 23.05.2024 Økt tilskudd til Frisklivsentraler i Troms
    Hovedutvalget for kultur og helse har på vegne av Helsedirektoratet fordelt 1,3 millioner kroner til frisklivsentraler i Troms. Dette er en økning på over 400 000 kroner fra 2023.
  • 22.05.2024 –Det satses bredt
    Hovedutvalg for kultur og helse har fordelt fire millioner til tilrettelegging, drift og ferdselsårer i Troms.

Hva skjer?

Til toppen