Aktuelt

  • 28.05.2024 Hva sier ungdom i Troms om klimaomstilling?
    Som et ledd i arbeidet med Regional plan for klimaomstilling, har fylkeskommunens arbeidsgruppe invitert elevråd fra alle videregående skolen i fylket til å komme med innspill.
  • 06.03.2024 «Klimapartnerne Troms» gjenoppstår
    Etter å ha vært sammenslått med «Klimapartnerne Finnmark» siden 2021 er det nå besluttet at klimanettverket for Troms gjenopprettes. Med seg har de også en helt ny styringsgruppe.
  • 26.02.2024 Ti tiltak for vilt i Troms
    Hovedutvalg for kultur og helse har fordelt 650 000 kroner til høstbare viltressurser.
Til toppen