Kontakt oss

Har du behov for å kontakte oss? Under finner du flere ulike framgangsmåter. 

For pressen

I Troms fylkeskommune er vi for åpenhet, og vi etterstreber å besvare alle henvendelser.

Her finner du mer informasjon

Digital post

E-post: postmottak@tromsfylke.no

Husk å ikke skrive sensitive personopplysninger i e-post. Dette skal sendes enten i posten eller gjennom eDialog (sikker digital innsending).

Gå til e-Dialog her

Telefon

Sentralbord: 77 78 80 00

Telefontid hverdager: 09:00-15:00

Postadresse

Troms fylkeskommune

Postboks 6600

9296 Tromsø

Besøksadresse og åpningstid - sentraladministrasjonen

Fylkeshuset i Tromsø

Strandvegen 13

9007 Tromsø

Åpningstid: Hverdager fra 08:00-15:45

Organisasjonsnummer

930 068 128

Invitasjoner

Vi ber om at invitasjoner til våre politikere sendes til politisk@tromsfylke.no