Kontakt oss om videregående opplæring

Har du spørsmål om videregående opplæring? Kontakt oss gjerne ved å bruke et av kontaktskjemaene under.

For å kunne gi deg best mulig service ønsker vi at du henvender deg til oss via våre kontaktskjema. Skjemaet sendes til vår felles e-postboks og styres til riktig fagperson.

Kontaktskjemaet sikrer at vi får nok opplysninger til å kunne gi deg et godt og utfyllende svar.

Søkere med frist 1. februar (under 25 år)

Opplæring i bedrift (under og over 25 år)

Søkere med frist 1. mars (under 25 år)

Voksenopplæring (over 25 år)

Spørsmål om innsøking til skole (under 25 år)

Kontakt med Oppfølgingstjenesten i Troms