Aktuelt

  • 03.04.2024 Trafikklyssystemet 2024
    Forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø i 2024 er nå fastsatt. Det er satt en frist til 17. april 2024 for sending av søknad om...
  • 13.03.2024 Tilskudd til landbruket
    Nå kan du søke tilskudd til tilrettelegging, rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Søknadsfrist er 22. mars.
  • 11.03.2024 Søk støtte fra Arktis 2030
    Har du en prosjektidé som kan bidra til å øke tempoet i den grønne omstillingen i nord? Nå kan du søke midler over ordningen Arktis 2030.
Til toppen