Attraktive samfunn

Fylkeskommunen jobber for at Troms skal inkluderende og bærekraftige byer og lokalsamfunn der folk kan bo og leve gode liv med gode rammebetingelser for næringsutvikling.

Les mer om hvordan vi jobber med nærings- og samfunnsutvikling i Troms under.