Forskning og nyskaping

Fornyelse og nyskaping er nøkkelen til økonomisk vekst, derfor er forskning, utvikling og innovasjon viktig for vekst og utvikling i næringslivet. Forskning og nyskaping er også en avgjørende faktor for at vi skal lykkes med det grønne skiftet.  

Ønsker din bedrift eller din kommune å sette i gang utvikling gjennom forskning?

Vi ønsker at flere skal ta i bruk regionale, nasjonale og internasjonale virkemidler og kan bidra til å finne riktig samarbeidspartner og støtteordning for dine prosjekter.