Arktis 2030

Har dere en prosjektide som kan bidra til å ta i bruk ny kunnskap, teknologi og/eller kompetanse om nordområdene? Vi ser etter prosjekter som skal gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling og som bidrar til å øke tempoet i den grønne omstillingen i næringslivet i nord. 

Fristen for å sende inn skisse til hovedprosjekt er 5. april. Søknadsfrist for forprosjekt er 16. mai. 

Troms fylkeskommune ble i 2024 tildelt 47,5 millioner kroner til ordningen Arktis 2030 over kapittel 553, post 63 fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Sammen med Nordland og Finnmark fylkeskommune lyser vi ut 32,84 millioner til støtte for prosjekter med effekt i de tre nordligste fylkene. 

 

Nyttig om Arktis 2030