Arktis 2030

Har dere en prosjektide som kan bidra til å ta i bruk ny kunnskap, teknologi og/eller kompetanse om nordområdene? Vi ser etter prosjekter som skal gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling og som bidrar til å øke tempoet i den grønne omstillingen i næringslivet i nord. 

Søknadsfrist  

 

Søknadsfrist for forprosjekt var 16. mai 2024.

Søknadsfrist for hovedprosjekt var 28. juni 2024. 

Prosjektstøtte 

Sammen med Nordland og Finnmark fylkeskommune lyser vi ut 32,84 millioner til støtte for prosjekter med effekt i de tre nordligste fylkene. 

Ordningen er finansiert av Kommunal- og distriktsdepartementet. 

Nyttig om Arktis 2030