Horisont Europa 2021-2027

Horisont Europa er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. På linje med andre europeiske aktører kan norske bedrifter, offentlig forvaltning og forskningsmiljøer søke Horisont Europa om prosjekt-midler til forskning og utvikling.

Hva er Horisont Europa?

Horisont Europa er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. På linje med andre europeiske land kan norske bedrifter, offentlig forvaltning og forskningsmiljøer søke Horisont Europa om midler til forskning, innovasjon og kommersialisering.

I tillegg til penger fra EU, får man ved deltakelse i programmet mulighet til å utvikle og teste ut nye løsninger og tjenester, å bygge nettverk, tilgang til fremragende kunnskapsmiljøer og potensielt nye markeder.