Næringsutvikling i Troms

Vi samarbeider med kommuner, regionale og nasjonale aktører for å tilrettelegge for en positiv og bærekraftig utvikling i hele Troms. 

Næringsetaten har forvaltningsansvar for lovverk og økonomiske virkemidler, gir oppdrag, koordinerer, påvirker og samhandler med relevante aktører lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Vi arbeider blant annet med å øke forskning og nyskaping i næringslivet, akvakulturtillatelser, infrastruktur og tilrettelegging for næringslivet, attraktive lokalsamfunn i Troms og tildeler prosjektstøtte.  

Våre strategier

Regionale planer og strategier er førende for fylkeskommunens innsats på næringsområdet.   

Næringsstrategi for Troms 2023-2028 har fire hovedmål; det grønne næringslivet, attraktive samfunn, bærekraftig ressursbruk og det arktiske perspektivet. 

Relevante lenker