Næringsutvikling i Troms

Vi samarbeider med kommuner, regionale og nasjonale aktører for å tilrettelegge for en positiv og bærekraftig utvikling i hele Troms. Næringsstrategi for Troms 2023-2028 har fire hovedmål; det grønne næringslivet, attraktive samfunn, bærekraftig ressursbruk og det arktiske perspektivet. 

Næringsetaten har forvaltningsansvar for lovverk og økonomiske virkemidler, gir oppdrag, fungerer som politisk sekretariat, koordinerer, påvirker og samhandler med relevante aktører lokalt, regionalt og nasjonalt. Fylkesråden som har ansvar for næring har det politiske ansvaret. 

Vi arbeider blant annet med å øke forskning og nyskaping i næringslivet, akvakulturtillatelser, infrastruktur og tilrettelegging for næringslivet, attraktive lokalsamfunn i Troms og tildeler prosjektstøtte.  

Regionale planer og strategier er førende for fylkeskommunens innsats på næringsområdet.   

Relevante lenker  

Les våre ti tips for de som skal søke tilskudd hos oss

Les mer om våre støtteordninger her 

Se våre utlyste midler i regionalforvaltning.no her 

Her kan du finne fylkeskommunens planer og strategier