10 tips til deg som vil søke støtte til næringsutvikling

1. Start på søknadsskriving i god tid

Gå inn i søknadsportalen for å se hva slags spørsmål du blir stilt når du skal fylle ut søknadsskjemaet. Du kan begynne å skrive én dag, lagre søknaden og fortsette på den en annen dag.

2. Gjør en jobb i forkant

Bruk tid på å lese retningslinjene – og bruk de som oppslagsverk for å finne ut hva som kreves av prosjektet ditt. Mister du vesentlig informasjon her, kan søknaden bli avvist. Vi svarer gjerne på spørsmål du måtte ha, men sjekk retningslinjene først.

3. Finn ut hvorfor det er behov for prosjektet?

Tenk nøye gjennom hvorfor du ønsker å gjennomføre prosjektet. Har du eller noen andre et reelt behov for dette – og hvorfor? Sjekk om det finnes andre som allerede dekker dette behovet, da kan dere samarbeide.

4. Finn samarbeidspartnere i prosjektet

Skal du gjennomføre prosjektet sammen med noen må det komme klart frem i søknaden. Hva de skal gjøre må også være tydelig beskrevet, kanskje bidrar de også med finansiering? Det er fint om du har samarbeid med andre, men hvis de ikke har en aktiv rolle i prosjektet – dropp det.

5. Kom raskt til poenget og beskriv prosjektet tydelig

 

Lag en fin og kort tittel for prosjektet som er beskrivende. Kom raskt inn på hva du vil med prosjektet, det skal være mulig å skjønne det i første avsnitt – og ikke i siste setning. Vær presis, konkret og unngå svulstige ord – vi må skjønne hva du ønsker å gjøre i prosjektet.

6. Lag en god prosjektplan

Hvis du klarer å vise til god sammenheng mellom behov, mål, aktiviteter, resultater og kostnader har du gjort mye. Et godt forarbeid lønner seg! Vi ønsker også å vite hva som skal skje når du er ferdig med prosjektet.

7. Lag et aktivitetsbasert budsjett

Budsjetter med aktivitetene du skal gjøre i prosjektet. Tenk at man skal kunne skjønne hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i prosjektet – bare ved å lese budsjettet. Vis beregning av egeninnsats – det finnes gode eksempler for dette i retningslinjene.

8. Gi oss argumenter for hvorfor akkurat dette prosjektet er bra

Vi har ikke mulighet til å støtte alle prosjekter, og vi vil gjerne bli overbevist om hvorfor du mener  akkurat ditt prosjekt fortjener støtte.

9. Ikke skriv at du skal redde verden med prosjektet

Vær realistisk med målene og resultatene i prosjektet. Kan de måles ved prosjektslutt eller er de mer langsiktige?

10. Tenk på søknaden som en læringsprosess

Nådde du ikke opp med søknaden din? Frykt ikke, det kommer nye utlysninger og du kan lære av søknader som blir avslått.

Takk til Viken fylkeskommune for lånet av tipsene.