Leat oahppofitnodat

Fidnooahppi lagamus doarjjaolmmoš lea fágalaš jođiheaddji ja bagadalli. Soai galgaba ovttas fuolahit ahte fidnooahppit ožžot dan oahpahusa masa sis lea riekti.

Oahpahusdirektoráhta neahttasiidduin gávnnat dieđuid daid bargguid birra masa fágalaš jođiheaddji ja bagadalli lea ovddasvástádusa, ja ávžžuhusaid ja rávvagiid dan birra mo sii sáhttet plánet ja čađahit oahpahusa fidnoohppiide.

Mana Oahpahusdirektoráhta neahttasiidduide

Nuvttá gelbbolašvuođapáhkka

Oahpahusdirektoráhta lea ráhkadan nuvttá gelbbolašvuođapáhkka dan birra mo galgá leat fágalaš jođiheaddjin dahje bagadallin oahppofitnodagas ja mo ođđa oahppoplánat galget váldojuvvot atnui.

Gelbbolašvuođapáhka 3. modula rávve mo oahpahusa sáhttá plánet ja ávžžuha čađahit ovdal go siskkáldas oahppoplána čállojuvvo ođđa oahppoplánaid mielde.

Mana gelbbolašvuođapáhkkii

Oahpahusa siskkáldas plána

Oahppofitnodagas galgá leat siskkáldas plána oahpahussii ja juohke jahkebeali galgá čađahit árvvoštallanságastallama fidnoohppiin.

Siskkáldas plána galgá čadnojuvvot fága oahppoplánii man mielde fidnooahppi oažžu oahpahusa.

Dás gávnnat dehálaš skovi (dárogilli) 

Oahpahusa siskkáldas plána (DOCX, 62 kB)

Beallejahkásašárvvoštallan fidnoohppiide ja oahppokandidáhtaide (DOCX, 55 kB)