Erenoamášoahpahus

Jus vásihat ahte dárbbašat erenoamášoahpahusa, muhto it dieđe geainna galggat váldit oktavuođa ja mo geaidnu viidáseappot lea?

Jus vásihat ahte it oaččo doarvái buori oahppanávkki dábálaš oahpahusas, de mii rávvet du vuos háleštit fágaolbmuin dan birra – jogo skuvlla oahpaheddjiin dahje ráđđeaddiin dahje pedagogalaš psykologalaš bálvalus (PPT).

Geaidnu viidáseappot

  1. Kárten ja doaibmabijut

Skuvla kárte ja árvvoštallá du ávkki heivehuvvon oahpahusas ja geahččaladdá doaibmabijuid.

  1. Pedagogalaš raporta

Jus čájehuvvo ahte don it oaččo dohkálaš ávkki dábálaš oahpahusas, de čállá skuvla pedagogalaš raportta kártema vuođul.

  1. Lágideapmi PP-bálvalussii

Skuvla sádde lágidančujuhusa PP-bálvalussii ovttas pedagogalaš raporttain. Váhnemat, dearvvašvuođadivššár dahje don ieš sáhtát maid sáddet lágidančujuhusa PP-bálvalussii. Dasa gáibiduvvo du miehtan.

  1.  Áššedovdi árvvoštallan

PP-bálvalus ráhkada áššedovdi árvvoštallama du váttisvuođain, nana beliin, viidásat heiveheamis ja oahppanmihtus. PP-bálvalus váldá oktavuođa duinna ja earáiguin geaiguin lea heivvolaš ja guovdil ovttasbargat.

  1.  Eaŋkilmearrádus erenoamášoahpahusa birra

Rektor dahká eaŋkilmearrádusa erenoamášoahpahusas, áššedovdi árvvoštallama vuođul. Eaŋkilmearrádus mearrida guđe oahpahussii dus lea vuoigatvuohta.

  1. Oktagaslaš oahppoplána

Du oahpaheaddji hábme dutnje oktagaslaš oahppoplána daidda fágaide main lea mearriduvvon ahte don oaččut erenoamášoahpahusa.

  1. Čuovvuleapmi

Jus don vásihat ahte it šat dárbbaš erenoamášoahpahusa dahje ahte dus leat ođđa heivehandárbbut, de sáhttá dárbbašuvvot ođđa áššedovdi árvvoštallan ja ođđa mearrádus.