Romssa fylkkasuohkan

Áigeguovdil

  • 12.04.2024 Romssa sámeskuvlla máilmmičájáhus
    Romssa sámeskuvlla mánát besse dán vahku oassálastit bátnedearvvašvuođa filbma "Dearvvaš mojit" máilmmi vuosttaščájálmasas.
  • 26.02.2024 Romssa fylkkasuohkan nanne sámi giella- ja kulturbarggu
    Duohtavuođa- ja seanadankommišuvnna raportta čuovvoleami oktavuođas lea dál ásahuvvon ođđa doarjjaortnet mii galgá nannet, ovddidit ja čalmmustahttit sámi giela ja kultuvrra...
  • 05.01.2024 Privatistaeksámen giđđat 2024
    Áiggut go váldit privatistaeksámena giđđat? De fertet muitit dieđihit iežat ođđajagimánu 15. beaivvi rájes gitta guovvamánu 1. beaivái. Dieđiheapmi dahkkojuvvo elektrovnnalaččat...
Til toppen