Romssa fylkkasuohkan

Møte i fylkesutvalget 

Fylkesutvalget i Troms møtes tirsdag 5. mars kl. 10.30. 

Se saksliste her Følg møte direkte på web-TV 

Áigeguovdil

Til toppen