NORA

NORA lea Davviriikkaid ministtarráđi regionálapolitihkalaš ovttasbargoprográmma vuollásaš rádjaregionála lávdegoddi mii doaibmá stáhtaidgaskasaš ovttasbargun.

NORA ruhtada prošeavttaid guovllus masa gullet Fearasullot, Ruonáeana, Islánda ja Norgga riddofylkkat. Vaikke vel leat ge stuorra gaskkat, de leat NORA-riikkain dattetge ollu oktasaš mihtilmasvuođat, oktasaš hástalusat ja historjjálaš, ásahuslaš ja kultuvrralaš čatnaseamit. Dasa lassin lea NORA-riikkain strategalaččat dehálaš sajádat sisabeassanportálan Árktisii.

NORA doaimmat juhkkojuvvojit golbma oassái:

 1. Prošeaktadoarjja NORA mii ohcamušprosedyraid maŋŋel doarju ovttasbargoprošeavttaid gaskal Davvi-Atlánta ja Árktisa oassádalliid.
 2. Agenda NORA vuolggaha iešguđet vugiin guoskevaš fáttáid ovdamearka dihte NORA prošeaktadoaimmat ja maiddái komitéaid iežaset fáttáid Davvi-Atlántta ja Árktisa politihkalaš agendai.
 3. Lihttohuksen NORA ohcá ovttasbarggu ja synergiija eará oassádalliiguin ja organisašuvnnaiguin geat leat doaibmevaččat davviatlántalaš guovllus, ja nu nannet oktasaš rahčamušaid.

NORA-strategiija 2021-2024

NORA lea unna organisašuvdna mas lea stuorra fátmmastanguovlu. Dán áigodaga NORA bargá nannet ovttasbarggu guovlluin mat leat dehálačča guvllolaš ovdáneapmái. NORA áigo dán áigodaga bargat dáid njeallje váldoulbmilin:

 1. Váikkuhit guvllolaš dábálaš ovdáneapmái
 2. Váikkuhit vai guvllolaš ekonomiija diversifiserejuvvo ođđa ja innovatiivva čovdosiiguin.
 3. Váikkuhit ruoná, gilvovuoimmálaš ja sosiálalaš guoddevaš ovdáneapmái Davvi-Atlánteris vuoruhuvvon áŋgiruššansurggiide.
 4. Nannet ovttasbarggu Davviriikka oarjeguovllu kránnjáiguin, erenomážit Skottlándda.

NORA:s lea prošeaktaruhtadanortnet ja vuoruha ohcamiid čuovvovaš surggiin:

 1. Bioekonomiija
 2. Guoddevaš turisma
 3. Gierdogeavaekonomiija
 4. Fievrrideapmi
 5. Energiija
 6. Báikegoddi

Logat eanet NORA-strategiija ja vuoruhuvvon áŋgiruššanguovlluid prošeaktaruohtadeapmi strategiijadokumeantta 2021-2024: NORA-strategiija 2021-2024

Davvi-Norgga fylkkaid oktiiordnejeaddji lea Nordlándda fylkkasuohkan Eiln Zakariassen bokte.

Loga eanet NORA neahttasiidduin