Ohppiid eksámen

Dás gávnnat dieđuid Romssa fylkka joatkkaskuvllaid ohppiid eksámena birra.

Vuolábealde gávnnat oasi njuolggadusain mat gusket ohppiid eksámena čađaheapmái.

Buot njuolggadusaid gávnnat dákko

Vuorbáduvvonfága

Vuorbáduvvonfága almmuheapmi dáhpáhuvvá 48 diimmu ovdal eksámena. Juohke skuvla addá dieđuid dán birra.

Neahttaresurssat mat leat olámuttus

Eksámen njuolggadusain lea listu mii čájeha guđe neahttaresurssaid lea vejolaš geavahit eksámenáigodagas.

Fuomáš čuovvovačča:
Jus neahttasiidu ii leat olámuttus eksámena áigge, de ii rehkenastojuvvo ahte lea formálalaš meattáhus. Danne ávžžuhit min viežžat dihtorii buot maid jáhkat ahte dárbbašat eksámenbeaivve.

Rabas interneahtta eksámenii ii šat lobálaš

7 lohkanráhkkanahtti fágain leat kandidáhtat beassan geavahit interneahtta. Boahtteáiggis lea dáin fágain ráddjejuvvon geavaheapmi nugo eanaš eará čálalaš eksámeniin.

Loga eambbo dán birra Oahpahusdirektoráhta siiddus

Veahkkegaskaoamit eksámenii

Skuvla galgá addit kandidáhtaide listu mii čájeha guđe veahkkeneavvut leat lobálaččat guđege fágas. Lea kandidáhtaid iežaset ovddasvástádus váldit mielde veahkkeneavvuid. Ráhkkananbeaivvi leat buot veahkkeneavvut lobálaččat, maiddái interneahtta.

Erenomáš láhčin eksámenii

Doaibmabijut galget leat heivehuvvon nu ahte lea veahkkin du dárbbuide, omd. allergiijaide ja doaibmahehttehusaide. Don it sáhte ohcat erenomáš láhčima jus dus lea váilevaš dárogielmáhttu. Go árvvoštallá guđe earenoamáš láhčima addojuvvo, de sáhttá váldit vuhtii sihke ekonomalaš beliid ja geavatlaš beliid.

Erenoamáš láhčin sáhttá leat (listu ii leat ollislaš):

  • guhkit áigi
  • bargguid teavstta lohkan
  • oažžut barggu mearkagillii dahje čuokkisčállagiin lohkanlistui
  • hupman- ja teakstaprográmma geavaheapmi
  • čállinveahkki
  • liige čuvgehus
  • eará sullasaš doaibmabijut

Eksámenhámádaga rievdadeapmi sáhttá dušše juolluduvvot go leat nana sivat mat duođaštit ahte eksámen ii sáhte čađahuvvot eará láhčimiiguin. Dasa lassin ferte guoskevaš fága oahppoplána addit dasa vejolašvuođa.

Geahča maiddái dieđuid Oahpahusdirektoráhta siidduin

Mo ohcat

Oahppit ohcet Visma inSchool.

Ohcanáigemearri

Oahppit ohcet skuvlla nu árrat go vejolaš oahpahusas.

Mearrádus láhčimii

Mearrádus erenomáš láhčima eksámenii, lea eaŋkilmearrádus hálddahuslága vuođul man lea vejolaš váidit 3 vahku siste (vrd. Hálddašanlága §§ 2, 28 ja 29). Vejolaš váidda sáddejuvvo eksámenskuvlii mii fas sádde váidaga stáhtahálddašeaddjái.

Árvosániid váidin

Oahppin sáhtát váidit buot árvosániid mat čálihuvvojit du oahppoduođaštussii dahje gelbbolašvuođaduođaštussii.

Loga eanet váidinvejolašvuođaid birra ja gávnna skovi man mielde sáddet váidaga dákko

Gažaldagat eksámena birra

Oahppit fertejit váldit oktavuođa iežaset joatkkaskuvllain go leat gažaldagat eksámena birra.

Geahča min joatkkaskuvllaid oppalašgeahčastaga listtu dás