Filbma

Mis lea viiddis filbmaáŋgiruššan kultuvrra ja ealáhusaid ektui:

 • filbmagaskkusteapmi mánáide ja nuoraide Skuvlla lávkka bokte
 • taleantafilbmaáŋgiruššan nuoraide jahkásaš doarjagiin Nordisk Ung filmfestival – NUFF, Filmveksthuset Tvibit bokte
 • jođihandoarjja Nordnorsk filmsenter AS:i Davvi-Norgga kulturšiehtadusa bokte
 • jođihandoarjja Filmfond Nord AS:i. Regionála matchingsdoarjagat filbmafondii, ovttas Nordlándda fylkkasuohkanin
 • festiváladoarjja Romssa internationála filbmafestiválii – TIFF, dás Filmmat Davvi-prográmmii, Gielahisfilbmabeivviide ja TIFF jr.:i.
 • jođihandoarjja Verdensteateret – Romssa Cinemateket:i
 • jahkásaš ovttasbargu TIFF:n, ja ekonomalaš doarjja filbmapolitihkalaš rahpankonferánsii
 • doaibmaguovlu Sápmi: ovttasbargu The International Sámi Film Instituhttaain, mas lea ulbmil addit sámi guvlui gelbbolašvuođa ja ekonomalaš doarjaga ovddidit, buvttadit ja distribueret sámiid filmmaid sámegillii
 • festiváladoarjja Arctic Moving Image & Filbma Festiválii (AMIFF), Hárstták

Filbma ealáhussan áŋgiruššan

 • FilmCamp lea filbma- ja TV-buvttadeami resursa- ja produkšuvdnaguovddáš,ja váikkuha dasa ahte lea filbmafágalaš ovdáneapmi fylkkas. Fylkkagielda ja máŋga gielddat/suohkanat oamastit FilmCamp AS:a. Fylkkagielda ossodat ealáhus addá dán oktavuođas doarjjaruđaid.
 • TIFF lea riikka stuorámus ja deháleamos filbmafestivála, ja lea mearkkašahtti gaskkustan- ja suorgearena filbmii. Fylkkagielda lea guoibmi TIFF:n sierra šiehtadus bokte.
 • Filmveksthuset Tvibit, Romssa suohkan, lea guovddáš aktevra Davvi-Norggas ovddidit rekruterema ja taleantabarggu. Fylkkagielda lea addán ruhtadoarjaga ovddidit Filmveksthuset-Modealla.

Liŋkkat: