Privatistaeksámena čađaheapmi

Gávnnat mii dáhpáhuvvá eksámenbeaivvi daid iešguđet eksámentiippain.

Muite dohkálaš persovdnaduođaštusa

Eksámenbeaivvi ferte dus leat mielde dohkálaš persovdnaduođaštus.

Ovdamearkkat dohkálaš persovdnaduođaštusain lea:

 • Báŋkokoarta mas lea gova ja riegádanbeaivvedáhton
 • Vuodjinkoarta dahje vuodjinkoarta-áppa
 • Pássa
 • Nationála ID-koarta
 • Dohkálaš oahppikoarta mas lea govva.

Čálalaš eksámen

Lea dehálaš ahte logat eksámennjuolggadusaid ovdal go eksámenbeaivvi vai leat bures ráhkkanan eksámenii.

 • Eksámenbeaivvi boađát buori áiggis ovdal go eksámen álgá. Eanet boahtináiggi ja báikki birra dás.
 • Dušše dohkálaš veahkkeávdnasat sáhttet leat beavddi alde go eksámen álgá. Geahča guđe veahkkeávdnasiid sáhtát geavahit.
 • Go oaččut eksámenbargobihtá, de it beasa guođđit eksámenlanja ovdal dii.10.00.
 • Jus fertet hivssegii, válddát oktavuođa eksámenvávttain guhte de čuovvu du.
 • Čálalaš eksámenis oidit ahte don attát olles vástádusa digitálalaččat. Guovtteoasat eksámenis attát vuosttaš oasi bábirhámis.
 • Jus dus lea dárbu čállit gieđain, sáhtát dan ain dáhkat eksámeniin ovddeš oahppoplánain 2006-2019 (ML06).
 • Čálalaš eksámen ođđa oahppoplána mielde mii ásahuvvui 2020:s (ML20) lea ollislaččat digitála. Čálit Oahpahusdirektoráhta kandidáhtasiidduide.

Spiehkastagat mat gustojit čavčča 2022 rájes

Dát čálalaš ML20-fágat mat ain bohtet leat guovttesuorat.

Fágain main lea digitála eksámenbargobihttá

Eksámeniin maŋŋel ML06 sáddejuvvojit skuvllaide báberhámit buot fágakodain maidda sii leat dieđihan kandidáhtaid, spiehkastagat leat

 • Psykologiija 2 (SAM3038)
 • Media- ja diehtojuohkinmáhttu 2 (SAM3009)

Mearkkaša ahte kandidáhta dáin guovtti fágain ferte ieš váldit mielde dihtora eksámenii.

Muhtin eksámenat ođđa oahppoplána mielde gáibidit ahte don vieččat fiila iežat dihtorii. Fiila galgá leat PDF-fiila. Loga mo dan dagat dás.

Njálmmálaš ja njálmmálašpraktihkalaš eksámen

 • Boađe buori áiggis ovdal go eksámen álgá eksámenbeaivve. Eanet dieđut boahtináiggi ja báikki birra dás.
 • Buot eksámenkandidáhtat bohtet seamma áigái. Fertet leat ráhkkanan veahá vuordináigái eksámenbeaivvi.
 • Oaččut dieđu goas du vuorru lea go boađát.
 • Eanaš fágain lea oanehis ráhkkananáigi ovdal go eksámen álgá.
 • Ráhkkananáiggis lea lohpi geavahit buot veahkkeneavvuid. PC, Mac, dihtordulbosa dahje mobiilatelefovnna rábas interneahtain.
 • Čálalaš notáhtaid ráhkkananáiggis sáhtát váldit mielde eksámenii. Loga eanet eksámen veahkkeneavvuid birra.

Praktihkalaš eksámen

Buot eksámenkandidáhtat bohtet seamma áiggi.

Buot eksámenhámiide

Viečča eksámen njuolggadusaid (darogilli)

Man guhká bistá eksámen?

 • Iskka Privatistportalenis man guhkká eksámen bistá

Eksámen ráhkkaneapmi

 • Ráhkan eksámenii