Fágareive barggus

Fágareive barggus lea molssaeaktu fága- ja sváinnasreivii rávis olbmuide geat leat bargodilis. Dát lea vejolašvuohta oažžut fága- dahje sváinnasreive máŋggabealat hárjehallama vuođul, ja oahpahus ovttas bagaduvvon hárjehusain dábálaš barggus.

Eavttut geavahit ortnega

 • Don fertet duođaštit unnimusat 12 mánu bargohárjáneami fágas, 80% virggis dahje eanet. Vuolit oasseáiggevirgi rievdaduvvo ollesáiggevirgin.
 • Don fertet leat bargodilis unnimusat 80 proseantta virggis dohkkehuvvon oahppofitnodagas. Earenoamáš oktavuođain sáhttá árvvoštallat vuolidit virgeproseantta.
 • Don leat rávesolmmoš ja it leat fágaoahppan. Spiehkastat oktavuođas sáhttet vuollel 25 jahkásaččat, dábálaččat nuoraidvuoigatvuođaid haga, soahpat dakkár soahpamušaid.
 • Fertet leat čađahan vuođđoskuvlla dahje vástideaddji. Bargoortnega fágareivves eai gáibiduvvo oktasašfágat dárogiella, matematihkka, eŋgelasgiella, servodatfága, luonddufága ja lášmmohallan joatkkaoahpahusas.
 • Ovdal go dieđihat fágageahččaleapmái, de fertet leat ceavzán čálalaš fágaidrasttideaddji eksámena oahppofágas Jo3-dásis.
 • Jus dus lea badjel 5 jagi bargohárjehallan, de lea praksiskandidáhttaortnet jođáneamos vuohki dutnje fidnet fágareivve. 

Mo álgit

 • Don šiehtat bargoaddiin ahte háliidat dahkat fágareivve bargosoahpamuša.
 • Deavdde ohcanskovi mas oainnát fágareivve virggistis (DOCX, 46 kB)
 • Oahppokantuvra ja fitnodaga fágalaš jođiheaddji, kárte du gelbbolašvuođa ja ráhkada oahppoplánaevttohusa.
 • Oahpahuskantuvra/oahppofitnodat sádde ohcama ja bidjá buot duođaštusaid eDialog:i ovdal go fylkkasuohkan áššemeannuda ja ráhkada soahpamuša Vigo:s.

Čuovvovaš duođaštusat galget biddjojuvvot mielddusin ohcamii

 • Ovddeš oahppu duođaštus. Jus dus lea olgoriikkaduogáš, de galgá dohkkehuvvon jorgaleaddji leat jorgalan duođaštusa dárogillii dahje eŋgelasgillii.
 • Duođaštuvvon bargohárjáneapmi fágain mas galggat oažžut fágareivve bargošiehtadusas dás: Deavdde dán skovi: Kárten ohcci oahppodárbbuid. (DOCX, 34 kB)
 • Bargošiehtadus fitnodagain mainna galgá leat fágareive bargosoahpamuš.
 • Siskkáldas oahppoplána mii čájeha ahte du oahpahus fitnodagas lea sihkkarastojuvvon.

Šiehtadusáiggi guhkkodat

Hárjehallangáibádusat ja oahpahus oktiibuot leat vuođđun fága oahpahusáigái. Eanaš fágain lea dat njeallje jagi (48 mánu) ollesáiggevirggis.

Du ovddeš bargohárjáneapmi dahje reálagelbbolašvuođaárvvoštallan lea vuođđun go árvvoštallat man guhká soahpamušáigi šaddá. Gelbbolašvuođakárten čielggada maid don máhtát, ja man ollu oahpahusa don dárbbašat. Soahpamušáigi rievddada unnimusat 1 jagis 3 jahkái olles virggis.

Romssa fylkkasuohkan dohkkeha soahpamušáiggi guhkkodaga. Unnimus soahpamušáigi lea dattetge 12 mánu.

Jus bargošiehtadus loahpahuvvo, de fágareivešiehtadus barggus maid loahpahuvvo.

Teorehtalaš ja praktihkalaš oahpahus oahppoáiggis

Oahppofitnodagas lea ovddasvástádus teorehtalaš ja praktihkalaš oahpahussii. Galgá nammaduvvot fágalaš jođiheaddji kandidáhtii geas lea ovddasvástádus čuovvolit individuála oahppoplána. Jahkebealságastallamat galget dahkkojuvvot seamma vuogi mielde go dábálaš fidnoohppiin.

Čálalaš eksámen

Jus galggat dieđihit iežat fága- ja sváinnasgeahččaleapmái, de fertet čađahit čálalaš fágaidrasttideaddji eksámena Jo3 dásis oahpahusáigodagas. Muhtin fágain gáibiduvvojit máŋga eksámena. Jo3 eksámenii dieđiheapmi lea guktii jahkái; ođđajagimánu 1. beaivve rájes gitta guovvamánu 1. beaivái, ja čakčamánu 1. beaivve rájes gitta 15. beaivái.

Čálalaš eksámenii dieđiheapmi dahkko dákko

Kandidáhtta lea alddes ovddasvástádus dieđihit iežas Jo3 eksámenii. Oahppofitnodagas lea ovddasvástádus oahpahusas gitta Jo3-eksámena rádjai.

Loga eambbo ortnega birra Oahpahusdirektoráhta neahttasiidduin