Leter du etter statistikk og fakta om Troms?

Da kan fylkeskommunens seksjon for statistikk og analyse hjelpe deg.

Seksjon for statistikk og analyse utvikler kunnskapsgrunnlagene som benyttes i arbeid med samfunnsutvikling i Troms. Vi jobber med å samle inn, sammenstille, analysere og presentere informasjon om Troms fylke.

Mye av vårt arbeid presenteres i vår statistikkbank der vi utvikler både teknisk og faglig innhold, men vi er også behjelpelig med å framskaffe ytterligere data om du ikke finner det du leter etter der.

Besøk statistikkbanken

Våre tjenester

Seksjon for statistikk og analyse er tilgjengelig for både kommuner, media, organisasjoner og privatpersoner. Vi vil bidra til

  • å ta mer kunnskapsbaserte beslutninger
  • økt deling av data
  • kunnskapsdeling gjennom samarbeid og utvikling

Vi bistår kommuner og andre gjennom å 

  • levere statistikk til ulike kunnskapsgrunnlag, for eksempel i forbindelse med omstilling eller høringer
  • samarbeide om utredninger og analyser ved å levere blant annet arealregnskap og uttrekk fra databaser, samt presentere data i ulike figurer
  • utvikle framskrivninger og peke på trender

Vi produserer også rapporter på ulike tema, der vi presenterer tall og analyser. Rapportene finner du på våre nettsider.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss i seksjon for statistikk og analyse på e-post om du lurer på noe eller har en bestilling til oss.

Send oss en e-post