Leter du etter statistikk og fakta om Troms?

Da kan fylkeskommunens seksjon for statistikk og analyse hjelpe deg.

Seksjon for statistikk og analyse utvikler kunnskapsgrunnlagene som benyttes i arbeid med samfunnsutvikling i Troms. Vi jobber med å samle inn, sammenstille, analysere og presentere informasjon om Troms fylke.

Vi utvikler både teknisk og faglig innhold som presenteres i vår statistikkbank. Dersom du ikke finner relevante data i statistikkbanken kan vi hjelpe deg i letingen.

Besøk statistikkbanken

Våre tjenester

Seksjon for statistikk og analyse er tilgjengelig for både kommuner, media, organisasjoner og privatpersoner. Vi vil bidra til

  • mer kunnskapsbaserte beslutninger
  • økt deling av data
  • kunnskapsdeling gjennom samarbeid og utvikling

Vi bistår kommuner og andre gjennom å 

  • levere statistikk til ulike kunnskapsgrunnlag, for eksempel i forbindelse med omstilling eller høringer
  • samarbeide om utredninger og analyser ved å levere blant annet arealregnskap og uttrekk fra databaser, samt presentere data i ulike figurer
  • utvikle framskrivninger og peke på trender

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss i seksjon for statistikk og analyse på e-post om du lurer på noe eller har en bestilling til oss.

Send oss en e-post