Fylkeskommunen eller statsforvalter (tidligere fylkesmannen)?

Det kan være vanskelig å skille mellom fylkeskommunen og statsforvaltere. Fylkeskommunen er et folkevalgt organ på regionalt nivå, mens statsforvalter er statens representant i Troms og Finnmark.

Fylkeskommunen har blant annet ansvar for store deler av veinettet, kollektivtransport, videregående opplæring, tannhelse, kultur, kulturvern og nøringsutvikling.

Her kan du lese mer om vårt utvidede tjenestetilbud

Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) er en statlig sektormyndighet innenfor helse og sosial, kommunal forvaltning, samfunnssikkerhet og beredskap, areal, miljøvern, utdanning og barnehage, barn og familie, vergemål og landbruk.

Noen av områdene statsforvalteren har ansvar for er:   

  • separasjon og skilsmisse
  • adopsjon og barnevernssaker
  • verge, vergemål og fremtidsfullmakt
  • motorferdsel og snøscooterløyper
  • reindrift
  • fri rettshjelp
  • fylkeslege
  • samfunnssikkerhet og beredskap

Gå til statsforvalteren i Troms og Finnmark