Klagenemnda

Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen, der ikke annen klageinstans er særskilt bestemt i lov eller forskrift.

Typiske saker klagenemnda behandler er klage på inntak til videregående skole, tildeling av tilskudd, etc. 

Klagenemnda skal ikke behandle klager over enkeltvedtak truffet av fylkestinget selv.

Klagenemda
Medlemmer Varamedlemmer
Elin Isaksen, leder Frode Hjort Larsen
Ståle Gove, nestleder Ragnhild Bertheussen
Øyvind Røthe Heidi Hartvigsen
Tine Lambela Geir Indahl

Saker og møter

Mange av sakene som behandles i klagenemnda inneholder personsensitive opplysninger. Disse er derfor unntatt offentlighet, og saksdokumentene publiseres ikke på nett.

Klagenemndas møter vil være lukket under behandlingen av sakene.