Aktuelt Folkehelse og friluftsliv

Selvmordsforebygging i skolen

Alle videregående skoler i Troms tilbys nå selvmordsforebyggende kurs. –Kursene gjør det lettere å stille de vanskelige spørsmålene, sier miljøveileder Christina Folgerø. 

96 millioner kroner til idretts- og friluftslivsanlegg

En rekordhøy tildeling gjorde at hele 92 ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg i Troms har fått innvilget spillemidler i år.

Fortsatt penger i potten

Det er fortsatt penger i potten for kommuner og regionale organisasjoner som ønsker å sette i gang lavterskeltilbud for å fremme psykisk helse.  

Økt tilskudd til Frisklivsentraler i Troms

Hovedutvalget for kultur og helse har på vegne av Helsedirektoratet fordelt 1,3 millioner kroner til frisklivsentraler i Troms. Dette er en økning på over 400 000 kroner fra 2023.

–Det satses bredt

Hovedutvalg for kultur og helse har fordelt fire millioner til tilrettelegging, drift og ferdselsårer i Troms.

Seks millioner til folkehelsearbeid i kommunene

Kommunene som deltar i «Program for folkehelsearbeid i Troms» er for 6. år på rad tildelt midler fra fylkeskommunen.

Skal fremme god psykisk helse

To kommuner og tre regionale organisasjoner er tildelt midler for å fremme god psykisk helse.

Nytt tilskudd for å fremme god psykisk helse

For første gang kan kommuner og organisasjoner i Troms søke om økonomisk støtte til å utvikle lavterskeltilbud for å fremme god psykisk helse. 

Millioner til friluftsaktivitet og tilrettelegging

Mulighetene for gode naturopplevelser i Troms styrkes etter at hovedutvalget for kultur og helse har fordelt 2,4 millioner til friluftslivsaktivitet og tilrettelegging.