Aktuelt Internasjonalt

Er du ung og interessert i internasjonalt samarbeid?

Synes du Barentsregionen er et fantastisk sted å bo, og vil være med på utviklingen videre? Vi søker en ny representant til Barents Regionale Ungdomsråd.

Organisasjonen har som har mål å fremme ungdomssamarbeid i Barentsregionen, og styrke unges samfunnsengasjement der de bor. 

BRYC fungerer som et rådgivende organ for Barents Euro-Arctic council, Barents regional committee og Barents working groups, og har rett til å delta i deres møter. 

Mange muligheter 

I rådet er det flere muligheter for å jobbe med det du brenner for. Helse, utdanning, sport og kultur er bare av noen av interesseområdene som jobbes med. 

Du vil også få mulighet til å delta på flere konferanser i året relatert til Barents samarbeidet. 

BRYC har 2-3 møter i året, og arrangerer flere konferanser for ungdom i hele regionen. 

Et verv i BRYC kan være tidkrevende, og det er viktig at du har mulighet til å sette av tid. Vervet innebærer en del reisevirksomhet. 

Hva ser vi etter? 

Vi ser etter en representant som har: 

  • interesse for ungdomsmedvirkning og engasjement i saker som angår ungdom
  • interesse for internasjonale samarbeid
  • tilknytning til Troms fylke. 
  • erfaring fra ungdomsråd eller ungdomsmedvirkning er en fordel. 

Som representant i BRYC bør du ikke være et aktivt medlem i et ungdomsråd. Dette på grunn av arbeidsmengde og tidsbruk. 

Vervet i BRYC varer i to år. 

Ønsker du å være vår representant må du fylle 18 år i løpet av 2024. 

Hvordan søke? 

Send inn en kort søknad med beskrivelse av deg selv og dine interesser til ungdomskoordinator i Troms fylkeskommune, Hilde Therese Normo.  

Søknadsfrist er 30. januar. 

Søknaden sendes på e-post til: hilde.therese.normo@tromsfylke.no