UKM (Ung Kultur Møtes)

UKM (Ung Kultur Møtes) er en arena der ungdom møter ungdom. Kultur utveksles, uten konkurranse, men med tanker om utvikling, læring og samhold.

UKM (Ung Kultur Møtes) er et offentlig kulturtiltak for ungdom mellom 13 og 20 år. UKM foregår hvert år over hele landet. 

UKM er

  • et sted der ungdom møter andre ungdom
  • et sted å opptre foran andre
  • et sted å lære om å sette opp en konsert og en kunstutstilling
  • et sted å lære om kulturbransjen på en helt annen måte enn andre steder

UKM Norge har ansvar for tilrettelegging og utvikling av UKM på nasjonalt plan.

UKM på lokalt plan

UKM skal bidra til at ung kultur får en større plass i lokalsamfunnet. Dette skjer gjennom lokale mønstringer og andre tiltak knyttet opp mot UKM. Disse tiltakene kan være workshops, samarbeid med lokale festivaler, og andre arrangementer gjennom året.

UKM har lokalmønstringer eller festivaler i alle kommuner hvert år. Du kan melde deg på med noe du vil vise frem, eller være med på å arrangere eller dokumentere. Noen får også være med på fylkesfestivalen og den nasjonale UKM-festivalen.

Kommunene har stor grad av frihet til å selv forme hva UKM skal være i sin kommune.

I Troms foregår de fleste arrangementer lokalt i kommunene. Kommunene velger hvem som reiser til fylkesfestivalen gjennom lokale mønstringer og festivaler.

Påmelding til lokalmønstringer skjer på UKM Troms

Møter andre fra samme fylke

Etter lokalmønstringene er gjennomført, arrangerer fylkene en mønstring der ungdommer fra samme fylke møtes. Hvert fylke har en fylkeskontakt som er ansvarlig for å gjennomføre fylkesmønstringen.

Fylkene kan også ha andre arrangementer knyttet opp mot UKM i løpet av året. Dette varierer fra fylke til fylke, og fra år til år.

Den årlige UKM-festivalen

Hvert år kommer mellom 500 og 600 ungdommer fra hele landet på den årlige, nasjonale UKM-festivalen. Her møtes de for å dele kulturopplevelser, med alt fra sceneopptredener til arrangørvirksomhet, medieproduksjon, litteratur og kunst.

Les mer om UKM og UKM Troms