Selvbergingsprinsippet i tunneler

Når det brenner i en tunell, må mennesker i utgangspunktet redde seg selv ut. Dette gjelder både i Norge og i utlandet.

«Selvredningsprinsippet» er fastslått i både EUs tunnelsikkerhetsdirektiv og i vår egen forskrift om tunnelsikkerhet. Det innebærer at du selv har ansvar for å redde deg ut. Du må forholde deg aktivt til situasjonen. 

På et tidspunkt vil redningsetatene komme frem, men det er veldig viktig å berge seg selv ut av tunnelen så snart en hendelse inntreffer. I enkelte tilfeller så kan det ta noe tid før redningsetatene kommer fram til brannstedet i store tunnelbranner. Spesielt dersom tunellen ligger langt unna stasjonene til nødetatene.

Dersom man kommer til en ulykke, som en brann i en tunell, bør man gjøre følgende:

Kom deg raskt ut – ikke vent på hjelp

Om mulig så kjør ut av tunnelen, varsle møtende trafikk og ring Vegtrafikksentralen (VTS) fra en nødtelefon når du kommer ut. Er det ikke mulig å kjøre ut, så forlat bilen på siden av veien med nødblink på og evakuer til fots.

Bruk nødtelefon, ikke mobilen

Tunnelen er utstyrt med røde skap med telefon og brannslukningsapparat. Bruk nødtelefonen fremfor mobilen, for da vet Veitrafikksentralen automatisk hvilken tunnel du er i og hvor i tunnelen du ringer fra.

Fjerning av brannslukningsapparat varsler Vegtrafikksentralen

Når du tar i bruk et brannslukningsapparat som er montert i tunnelen vil det automatisk gå av en brannalarm hos Vegtrafikksentralen, og tunnelen vil stenges og ventilasjonsanlegget starte.

Kjør aldri inn i en stengt tunnel

Er bommen nede eller det blinker et rødt lys utenfor tunnelen, har det skjedd en hendelse som gjør at tunnelen er stengt. Kjør aldri inn i en stengt tunnel.

Vær oppmerksom og lytt til radio

Når du kjører i tunnel er det viktig å legge merke til sikkerhetsutstyr og rømningsveier, følge trafikkregler og holde god avstand til kjøretøyet foran. Husk at tunge kjøretøy kan skape høyere lufttrykk når de passerer deg. Hør på radio, der vil du få nyttig informasjon dersom det skulle oppstå en hendelse.

(Kilde: Statens vegvesen)

Lær deg mer om hva du skal gjøre når det brenner i en tunnel

Sjekk ut vegvesenets råd til tungbilsjåfører som benytter seg av tunneler