Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) gir råd og veiledning til deg mellom 15 og 21 år som ikke er i arbeid, videregående opplæring eller lære. 

Oppfølgingstjenesten er en gratis rådgivingstjeneste som både ungdom eller foresatt kan kontakte.

OT følger opp alle ungdommer mellom 15 og 21 år som: 

  • ikke har søkt videregående opplæring.
  • ikke har tatt mot tildelt elev- eller læreplass.
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig.
  • ikke er i arbeid.
  • har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakten/opplæringskontrakten.

Hva kan OT bidra med? 

Er du usikker på hvilke muligheter du har både innenfor og utenfor videregående opplæring, kan OT være en viktig samtalepartner. OT gir informasjon om ulike måter du kan gjennomføre videregående opplæring, for eksempel ved å kombinere arbeid/praksisplass og utdanning.

OT tar utgangspunkt i dine behov og interesser, og lager sammen med deg en plan for videre opplæring eller arbeid.

Les mer om OT-tiltakene her

OT sentralt kan treffes på

Digital post 

eDialog

Ved bruk av Svar ut, benytt organisasjonsnummer 974 793 741. 

Gå til eDialog

E-post

oppfolgingstjenesten@tromsfylke.no

P360

Benytt enhet/mottaker PPT/OT Troms. 

Papirpost

Troms fylkeskommune 
Oppfølgingstjenesten
Postboks 6600
9296 Tromsø

Telefon 

Du kan nå oss på telefonnummer 908 57 606

Virksomhetsleder

Nils Roger Mathisen

E-Post: nr.mathisen@tromsfylke.no

Tlf.: 907 78 803

Lokal kontaktinformasjon