Vg3 Fagopplæring i skole

Står du uten tilbud om læreplass innen 1. september, får du et alternativt tilbud om Vg3 fagopplæring i skole som bygger på ditt Vg2-løp. 

Du har rett til Vg3 fagopplæring i skole dersom du:

  • har ungdomsrett
  • har bestått alle fag på Vg1 og Vg2
  • har søkt om læreplass innen fristen 1.mars
  • ikke tidligere har fått tilbud om lærekontrakt fra opplæringskontor/bedrift.

Legg merke til at dersom du tidligere har takket nei til tilbud om læreplass, har du ikke lenger rett på tilbud om Vg3 fagopplæring i skole.

Fylkeskommunen tar kontakt med deg for tilbud. 

Spørsmål? 

Ta kontakt på fagopplering@tromsfylke.no