Sommerskole, formidlingskurs og begrepskurs

Sommeren 2024 arrangeres sommerskole etterfulgt av eksamen i enkelte fag ved utvalgte skoler.

Sommerskolen

Sommerskolen er for elever i videregående opplæring som har fått karakteren 1 i standpunktkarakter og ikke blir trukket ut til eksamen i faget, har rett til særskilt eksamen i faget.

Våren 2024 vil det kun være aktuelt med særskilt eksamen da eksamen er avlyst for elever.

Retten til særskilt eksamen gjelder i alle fag, også fag som ikke har en eksamensordning for elever.

Ved særskilt eksamen gjelder følgende:

  • I fag der det er én standpunktkarakter og to mulige eksamensformer (som for eksempel for matematikk 1T og engelsk vg1) skal det trekkes til særskilt eksamen (skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk).
  • I fag med én eksamensform per standpunktkarakter (som for eksempel norsk sidemål skriftlig eller fremmedspråk muntlig), skal det ikke trekkes, men eksamen skal avholdes i den delen av faget som eleven har fått karakteren 1 i standpunkt.

Elever med rett til særskilt eksamen i et fag kan gå opp til eksamen etter sommerskole dersom de trekkes til muntlig eller muntlig-praktisk lokalt gitt eksamen. I fag hvor eksamensformen både er sentralt gitt og lokalt gitt, f.eks. 1P og 1P-Y, kan det bety at bare noen av elevene får avlagt eksamen rett etter sommerskolen.

Eleven avgjør om hun vil gå opp til eksamen i tilknytning til sommerskolen eller senere samme semester, det vil si samtidig med privatister og andre elever.

Rekruttering, planlegging og gjennomføring gjøres av skolene selv.

Formidlingskurs

Formidlingskurset er for de som ikke har fått tilbud om lærekontrakt innen 1. juni. Kurset foregår rett etter skoleslutt.

Skolen har ansvar for å kartlegge hvem tilbudet er aktuelt for, gi informasjon og ta inn elever til kursene. Innhold og organisering av tilbudet organiseres av den enkelte skole.

Begrepskurs

Begrepskurset er for minoritetsspråklige elever og voksne som skal starte på et yrkesfaglig utdanningsprogram. Kurset foregår rett før skolestart.