Tilskudd til brannsikring av trehusområder

Det er nå mulig å søke om tilskudd til brannsikring av tette trehusområder av kulturhistorisk verdi.

Kommuner med tette trehusområder og eiere av bygninger og anlegg innenfor slike områder kan motta tilskudd.

Her finner du kart over tette trehusmiljøer og brannsmitteområder som er tilskuddsberettiget.

Tilskudd skal gå til å utarbeide brannsikringsplan og til tiltak som bidrar til brann oppdages raskt, brann-slukking og hindring av brann-spredning.

Hvordan søke? 

Du søker ved å fylle ut søknadsskjema.

Søknadsfrist: 1. november.

Last ned søknadsskjema her

Søknaden sendes til postmottak@tromsfylke.no

Mer informasjon

Gå til Riksantikvarens veileder

Forskrift om tilskudd til stavkirker mv.

Kontakt

Kontakt

Dag-Magnus Andreassen

Konservator

Send e-post til dag.andreassen@tromsfylke.no

Telefon: +47 77 78 83 41

Mobil: +47 90 24 50 21