Regionalt planforum

I regionalt planforum kan kommunene og fylkeskommunen legge frem planer etter plan- og bygningsloven for drøfting og innspill fra statlige og regionale organer og andre berørte interesser.

Dato
23. mai 2024
Tid
Varer hele dagen
Sted
Microsoft Teams

Dokumenter til møtet i regionalt planforum er tilgjengelige via planforums nettsider under «sakspapirer og referat»:  

Regionalt planforum - Troms fylkeskommune

Arrangør

Avdeling for areal- og samfunnsplanlegging

Andre tidspunkt

  1. Torsdag, 22.02.2024 00.00 - Hele dagen
  2. Torsdag, 21.03.2024 00.00 - Hele dagen
  3. Torsdag, 25.04.2024 00.00 - Hele dagen
  4. Torsdag, 23.05.2024 00.00 - Hele dagen
  5. Torsdag, 27.06.2024 00.00