Regionalt planforum

I regionalt planforum kan kommunene og fylkeskommunen legge frem planer etter plan- og bygningsloven for drøfting og innspill fra statlige og regionale organer og andre berørte interesser.

Dato
29. august 2024
Tid
10:00 - 14:00
Sted
Microsoft Teams

Dokumenter til møtet i regionalt planforum er tilgjengelige via planforums nettsider under «sakspapirer og referat»:  

Regionalt planforum - Troms fylkeskommune

Arrangør

Avdeling for areal- og samfunnsplanlegging

Andre tidspunkt

  1. Torsdag, 22.02.2024 10.00 - 22.02.2024 14.00
  2. Torsdag, 21.03.2024 00.00 - Hele dagen
  3. Torsdag, 25.04.2024 00.00 - Hele dagen
  4. Torsdag, 23.05.2024 00.00 - Hele dagen
  5. Torsdag, 27.06.2024 00.00
  6. Torsdag, 29.08.2024 10.00 - 29.08.2024 14.00
  7. Torsdag, 26.09.2024 10.00 - 26.09.2024 14.00
  8. Torsdag, 31.10.2024 10.00 - 31.10.2024 14.00
  9. Torsdag, 21.11.2024 10.00 - 21.11.2024 14.00
  10. Torsdag, 19.12.2024 10.00 - 19.12.2024 14.00