Logo og grafisk profil

Her finner du nedlastbar logo for Troms fylkeskommune, samt informasjon om vår grafiske profil. 

Den primære varianten av logoen vår består av våpenskjoldet sammen med fylkeskommunens navn på norsk, samisk og kvensk. 

Logoen finnes også stående format som kan brukes i tilfeller hvor det ville vært upraktisk med liggende variant, for eksempel på trykkflater med begrenset størrelse.

I tillegg har logoen sorte og hvite varianter, som kan brukes ved tilfeller hvor det av praktiske eller kostnadsmessige grunner ikke lar seg å trykke i farge, eller for å gi et mer enhetlig preg når den står sammen med andre logoer.

Last ned vår logoarkiv (ZIP, 298 kB)

Feil bruk av logo

Logoen til Troms fylkeskommune skal ikke redigeres eller endres på noe vis.

Det betyr at: 

  • Logofargene ikke skal endres.
  • Skrifttype i logo ikke skal endres.
  • Størrelsesforhold i logo ikke skal endres.

Grafiske profilelementer 

Last ned vår grafiske profilhåndbok (PDF, 513 kB)

Maler og designelementer er tilgjengelig for ansatte på fylkeskommunens intranett

Eksterne grafikere får tilgang til elementene via sin kontaktperson i fylkeskommunen, eller via grafisk designer Andreas Johansen.