Skal du be om innsyn?

Ønsker du innsyn i vår virksomhet? Her finner du vår offentlige journal, samt historiske møteportaler. 

Offentlig journal 

Her finner du vår offentlige journal 

Her finner du offentlige journal (siste tre måneder) fra tidligere Troms og Finnmark fylkeskommune

Sakspapirer og vedtak

Her finner du sakspapirer og vedtak fra politiske møter og utvalg

Historiske møteportaler

Troms og Finnmark fylkeskommunes (2020-2023)

Troms og Finnmark fylkesting 2019

Fellesnemnda 2019

Regionreformen 2019

Øvrig innsyn

For innsyn i øvrige møte- og utvalgsbehandlinger samt historiske arkiver, send e-post til postmottak@tromsfylke.no