Tiltakssonen i Nord-Troms

Målet med tiltakssonen er å skape en attraktiv region å bo, arbeide og drive næringsvirksomhet i.

Syv kommuner

Tiltakssonen omfatter syv kommuner i Nord-Troms. 

Disse er:

  • Kåfjord
  • Skjervøy
  • Nordreisa
  • Kvænangen
  • Karlsøy
  • Lyngen
  • Storfjord

Økonomiske fordeler

Ved å bo- og arbeide i tiltakssonen har du en rekke økonomiske fordeler. 

Reduksjon i personbeskatningen

Det gjelder særskilte regler for skatt på alminnelig inntekt for skatteytere i Nord-Troms. Det er lavere enn resten av landet. Det gis et skattefradrag på alminnelig inntekt på ca. 20 000,-.

Gratis barnehageplass

Fra 1. august 2023 er det vedtatt gratis barnehageplass for alle i tiltakssonen.

Nedskriving av studielån

Nedskriving av studielån med inntil 20 prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til 30 000,- per år. 

Du må bo i tiltakssonen sammenhengende i 12 måneder for å få redusert gjelden din. 

Les mer om nedskriving av studielån på Lånekassen sine nettsider

Ytterligere sletting av studielån for grunnskolelærere

Ettergivelse av studielån for kvalifiserte grunnskolelærere som jobber i Nord-Troms. Grunnskolelærere kan få slettet ytterligere 20 000,-. 

Du finner mer informasjon om ettergivelse av studielån til lærere på Lånekassen sine nettsider

Fritak for el-avgift på forbruk

Elektrisk kraft som leveres husholdninger og offentlig forvaltning i tiltakssonen er fritatt for el-avgift. For all næringsvirksomhet i tiltakssonen er det redusert avgift for kraft som leveres. Det er heller ikke merverdiavgift på strøm levert i dette området.

Fritak for arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift er en avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden. I tiltakssonen er arbeidsgiver fritatt fra å betale denne avgiften. 

Nye ideer for befolkningsvekst

Innspillpanelet for tiltakssonen, som det tidligere fylkesrådet i Troms og Finnmark satte ned våren 2023 anbefalte i sin rapport 8 konkrete tiltalt, i tillegg til mer enn 100 idéer som kan bidra til at flere velger å bo og bli i regionen. 

Her kan du lese mer om rapporten