Fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser

Fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser er et rådgivende organ for fylkeskommunen, statlige etater på fylkesnivå, kommuner og andre offentlige institusjoner.

Rådet arbeider etter politisk målsetting om full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. FNs standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemning skal være et sentralt redskap i dette arbeidet.

Håkon Vahl er leder av rådet. 

Fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser
Medlem Varamedlem
Håkon Vahl (H) Britt Pedersen (AP)
Ida Hov (FrP) Lars Eirik Grotdal (SV)
Ann Jorid Strømholdt (FFO) Bjørn Bjørnstad (FFO)
Solveig Nylund (SAFO) Geirmund Dalen (SAFO)

Saker og møter

Se møteplan med saker og vedtak