Fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser

Fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser er et rådgivende organ for fylkeskommunen, statlige etater på fylkesnivå, kommuner og andre offentlige institusjoner.

Rådet arbeider etter politisk målsetting om full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. FNs standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemning skal være et sentralt redskap i dette arbeidet.

Medlemmer

Håkon Vahl er leder av rådet. Bjørn Bjørnstad er nesleder. 

Fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser
Medlem Varamedlem
Håkon Vahl (H) Britt Pedersen (AP)
Ida Hov (FrP) Lars Eirik Grotdal (SV)
Solveig Nylund (SAFO) Geirmund Dalen (SAFO)
Marit Myklevoll (FFO) Henriette Solbergnes Robertsen (FFO)
Bjørn Bjørnstad (FFO) Paul Dahlø (FFO)
To menn og to kvinner poserer. Foto.  - Klikk for stort bildeF.v.: nestleder Bjørn Bjørnstad (FFO), leder Håkon Vahl (H), Marit Myklevoll (FFO) og Solveig Nylund (SAFO).

Saker og møter

Se møteplan med saker og vedtak

Reglement

Her finner du reglementet for fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser i Troms 

Ansvarlig sekretær

Brita Benjaminsen 

E-post: brita.benjaminsen@tromsfylke.no