Fylkeskommunalt trafikksikkerhetsutvalg

Trafikksikkerhetsutvalget er et fylkeskommunalt organ som er rådgivende i alle saker som gjelder trafikksikkerhetsspørsmål, og i saker som gjelder koordinering av trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. 

Trafikksikkerhetsutvalget
Medlemmer Varamedlemmer
Mari Martinsen Siljebråten (AP) Magnar Nilsen (AP)
Nils Einar Samuelsen (KRF) Ane Marte Sani (KRF)
Cecilie Mathisen (H) Anders Tørresen (H)
Bjørn Haug (INP) Irene Lange Nordahl (Sp)
Elin Jørgensen (Rødt) Lars Eirik Grotdal (SV)

I tillegg sitter det konsultative medlemmer i utvalget fra følgende instanser:

  • Trygg Trafikk
  • Statens vegvesen
  • Politi / UP 
  • Troms fylkes ungdomsråd 
  • Fylkeseldrerådet
  • Samferdselsetaten i Troms fylkeskommune

Saker og møter

Se møteplan med saker og vedtak