Klagenemda

Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen, der ikke annen klageinstans er særskilt bestemt i lov eller forskrift.

Fylkestinget velger selv en klagenemnd med 5 medlemmer, herunder leder og nestleder. 

Medlemmer av klagenemnda kan ikke delta i behandlingen av klagesaker hvor de har deltatt i tidligere saksbehandling eller vedtak. 

Medlemmer

Klagenemda
Navn Parti Verv
Anni Beate Skogmann Fremskrittspartiet Leder
Kristian August Eilertsen Fremskrittspartiet Medlem
Even Aronsen Venstre Medlem
Cecilie Mathisen Høyre Medlem
Eirik Losnegaard Mevik Arbeiderpartiet Medlem
Vebjørn Strand Foshaug Ventstre Varamedlem
Parabaran Rajalingam SV – Sosialistisk venstreparti Varamedlem
Kjersti K. Smørvik Høyre Varamedlem
Vidar Langelang Fremskrittspartiet Varamedlem
Mari Martinsen Siljebråten Arbeiderpartiet Varamedlem

Saker og møter

Se møteplan med saker og vedtak

Reglement

Her finner du reglementet for klagenemnda