Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg behandler saker mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver, og de ansatte.

Utvalget behandler og fatter vedtak i saker som omhandler overordnede, styrende dokumenter for arbeidsgiver-/personalpolitikken, unntatt det som er delegert til fylkeskommunedirektøren eller som fylkestinget selv vedtar.

Videre behandle utvalget saker som Hovedavtalen forutsetter skal behandles i partssammensatt utvalg, og som ikke er delegert til fylkeskommunedirektøren.

Partssammensatt utvalg tar også avgjørelser i tvilsspørsmål om tolkning og praktisering av retningslinjer utvalget selv har endelig vedtaksfullmakt for.

Utvalget gir uttalelser til disse sakene:

  • Arbeidsgiverpolitikkens overordnede del, før vedtak i fylkestinget.
  • Planer som har betydning innen administrasjonsutvalgets arbeidsområde.

Medlemmer

Partssammensatt utvalg består av ni medlemmer, fem fra arbeidsgiversiden og fire fra arbeidstakersiden.

Medlemmer fra arbeidsgiversiden

Partssammensatt utvalg (arbeidsgiver)
Medlem 1. vara 2. vara 3. vara
Kristina Torbergsen Eirik Losnegaard Mevik Mari Siljebråten Kjetil Johnsen
Benjamin Furuly Vanja Terentieff Håkon Vahl Cecilie Mathisen
Nils Einar Samuelsen Hilde Strand Irene Dahl June Pettersen
Bjarne Rohde Ida Gårseth Hov Kristian August Eilertsen Toril Bakken Kåven
Elin Jørgensen Marlene Berntsen Bråthen Bjørn L. Haug Irene Lange Nordahl

Medlemmer fra arbeidstakersiden

Partssammensatt utvalg (arbeidstaker)
Medlem Vara Organisasjon
Hege Ryeng Torstein Eidnes Mellem Unio
Ole Jacob Skou Nilsen Tommy Kristoffersen Unio
Arne Hugo Hansen Charlotte Johansen Akademikerne og Nito
Siv Heidi Hermansen Tove Engeness Lien LO