Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting (UFT) består av ungdom i alderen 13 til 19 år fra hver kommune i Troms. Organisasjoner som representerer ungdom i Troms kan også delta.

Ungdommens fylkesting samles en gang i året og velger innstilling til et ungdommens fylkesråd som skal følge opp saker på vegne av UFT. Medlemmene av ungdommens fylkesråd oppnevnes formelt av fylkestinget.

Ungdommens fylkesting vedtar et ungdomspolitisk program, et prinsipprogram.

Prinsipprogrammet legger føringer for ungdommens fylkesråd sitt arbeid, og sier noe om hva ungdom i Troms er opptatt av og ønsker av gjennomført politikk.

Se også: