Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov hos og synspunkt fra arbeidslivet overfor fylkeskommunen.

Nemnda skal i form av vedtak uttale seg i saker om blant annet godkjenning av lærebedrifter og tap av godkjenning, og om fylkeskommunens kvalitetssystem for fag- og yrkesopplæringa.

Funksjonstiden til nemnda er den samme som for fylkestinget og fylkeskommunen har sekretærfunksjon for nemnda.

Medlemmer

Yrkesopplæringsnemnda
Organisasjon Navn E-post
NHO Ina Helene Olsen ina.helene.olsen@nho.no
NHO Stian Paulsen Stian.paulsen@bjorn.no
LO Stein Kristiansen stein.kristiansen@lo.no
LO Julie Wilhelmsen Julie.wilhelmsen@fellesforbundet.org
KS Bianca Maria Johansen bianca.maria.johansen@ks.no
Spekter Kåre Walin Huglen Kare.Walin.Huglen@unn.no
YS Helene Berg Johansen helene.berg.johansen@tromso.kommune.no
Virke Terje A. Eriksen post@opplaringnord.no
Elevorganisasjonen Christoffer Winkler christoffer.winkler@elev.no
Lærerorganisasjonen Magne Anthun magne.anthun@utdanningsforbundet.no
Skoleleder/rektor Tore Arnesen Tore.arnesen@tromsfylke.no
Opplæringskontorene May-Tove Grytnes may-tove@komopp.no
Fylkestinget Cecile Mathisen (H) cecilie.mathisen@tromsfylke.no
Fylkestinget Elin Jørgensen (R) elin.beate.jorgensen@tromsfylke.no
Lærlingrådet

Saker og møter

Se møteplan med saker og vedtak