Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov hos og synspunkt fra arbeidslivet overfor fylkeskommunen.

Nemnda skal i form av vedtak uttale seg i saker om blant annet godkjenning av lærebedrifter og tap av godkjenning, og om fylkeskommunens kvalitetssystem for fag- og yrkesopplæringa.

Funksjonstiden til nemnda er den samme som for fylkestinget og fylkeskommunen har sekretærfunksjon for nemnda.